Vi jobbar mycket med kurser, utbildning, föreläsningar och seminarier. Nedan kan du se några exempel på det vi genomfört.

Kurs i olika tekniker att lyfta hus på Göteborgs universitet, instutionen för kulturvård.

Kurser i knuttimring anordnas i regel några gånger per år, i mån av tid.

Kurs i gärdesgårdsbygge åt Västerås kommun.

Kurs i virkesberedning åt länsstyrelsen i Örebro. Att med yxa bereda rundtimmer till väggtimmer.

Kurs i behuggning och virkesberedning på Göreborgs universitet instutionen för kulturvård.

Tvådagars seminarium om klyvning i Lillhärdal åt länsstyrelsen i Jämtland

Kurs i gärdesgårdsbygge på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland.