Vi utför dendrokronologiska provtagningar som analyseras på Lunds universitet, nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi. En sådan analys kan bland annat ge svar på trädets ålder, fällningsår, och proveniens.