Taktjära 1790

Taktjära 1790 är tillverkad enligt ett svenskt recept från 1790, med ingredienser såsom furutjära, harts och kimrök.
Produkten är avsedd att användas utomhus på väggar och tak av trä.
Taktjäran ger ett svart skikt som ger ett bättre skydd under längre tid än vad en ren tjära gör. Tanken är att den skall ge bättre ekonomi på lång sikt, dels genom ökad livslängd på taket, men även genom att tjärningsintervallerna kan förlängas. Den ger även, enligt vår mening ett mer autentiskt utseende samt bevarar antikvariska värden på ett bättre sätt.
Tjärans uppgift är att ge ett vattenavvisande skikt samt även ge ett bra skydd mot UV-strålning.
Vi har valt att kalla den "Svensk taktjära" för att den bygger på ett svenskt recept, och ambitionen är att den skall ha de egenskaper som vi tror att en taktjära haft under många århundren i Sverige. Sedan är det förstås så att taktjärans utförande har varierat över landet samt även över tid. Den tjära som ingår i vår produkt kan ha varierande ursprung men är alltid en furutjära.
Vi kan tillverka vår produkt utifrån särskilda önskemål på tjära, exempelvis svensk dalbränd.


Användning

Börja med att värma upp tjäran och röra om ordentligt eftersom innehållet skiktar sig. Tjäran leveras i plåthink för att kunna placeras direkt på kokplatta, och för att lätt kunna röras om. Värm tjäran till önskad strykbarhet men var försiktig så den inte hålls alldeles för varm under lång tid. Börjar det ryka kraftigt är temperaturen för hög.
Det kan vara praktiskt att hälla över tjäran i en stor gryta med tappkran så man enklare kan fylla på sin tjärbytta under arbetets gång. Rör regelbundet i tjäran.
Underlaget skall vara rent och torrt. Man får vara beredd på att tjäran kan rinna och droppa under lång tid efter, särskilt om den appliceras vid kall väderlek då det gärna blir ett tjockare skikt. Läggs tjäran på under hösten kan tjäran börja rinna nästföljande sommar när temperaturen gör tjäran tunnare.
Applicera med pensel, rör upp tjäran regelbundet.
För att bygga upp en tjockare film kan det vara en fördel att applicera sent på hösten så tjäran har vinterhalvåret på sig att stabiliseras innan den heta vår/sommarsolen. Vid behov utförs en andrastrykning när ytan torkat, särskilt om det snabbt uppstår matta partier.
Tjärade ytor kräver ständigt underhåll. Vilka intervaller som gäller är omöjligt att säga, det får bedömas löpande och göras vid behov. Solbelysta ytor är svåra att få tjäran kvar på ytan, och har så varit i alla tider. Här får man vara beredd på tätare underhåll.
OBS! Var försiktig när du arbetar med varm tjära. Använd heltäckande kläder, handskar och vid behov ögonskydd/visir.


Materialåtgång

Åtgången per kvadratmeter kan variera mycket beroende på hur tjockt lagger man lägger på. Det beror också på underlaget, ett stavspånstak kräver betydligt mer än en slät brädyta. Vid kall väderlek blir det automatiskt ett tjockare skikt då tjäran tjocknar snabbt.
Ett riktvärde kan vara ca 0,5-1 liter per kvadratmeter stavspånsyta.


Om tjära på utvändiga träytor

Vi har under flera års tid undersökt hundratals träkyrkor och kyrkvindar, från 1100-talet och framåt. På åtskilliga av dessa har vi funnit tjärade träytor i form av stavspån, väggtimmer och andra utvändiga trädetaljer, som av olika anledningar befunnit sig skyddade under mycket lång tid. Där har vi alltså kunnat studera mycket gamla tjärstrykningar som i de allra flesta fall bestått av mycket tjocka tjärskikt, ibland flera centimeter.
De tjärstrykningar som idag utförs med mycket tunn och ljus tjära har enligt vår uppfattning dålig historisk förankring och ger ett tveksamt skydd för träet. Efter bara några få år går det knappt se att taket är tjärat.
Tjäran skall endast appliceras på exponerade ytor, övriga ytor skall vara obehandlade och så luftiga som möjligt för att underlätta uttorkning efter fuktig väderlek.
Vi tror att den tjocka svarta tjäran bidragt starkt till att vi har så mycket gamla välbevarade träytor i Sverige.
I texten till det recept vi tillverkar vår taktjära efter kan man läsa:
"Af denna påstrykning får spåntacket et wackert utseende, blir helt swart, glänsande, liksom glaseradt."
Denna mening beskriver på ett bra sätt hur vi tror att ett kyrktak eller en kyrkvägg såg ut förr i tiden.


Priser
Tack vare effektiveringsinvesteringar i produktionen har vi nu sänkt priset på tjäran. Önskar du den tillverkad på sensk dalbränd tjära, kontakta oss för aktuellt pris.
Plåtburk 20 liter 4300:- +moms  (5375:- ink moms)
Plåtburk 5 liter 1180:- +moms  (1475:- ink moms)

Säkerhetsdatablad

Tjärning av koret på Tångeråsa kyrka från slutet av 1200-talet

För en effektivare hantering på arbetsplatsen kan det underlätta att hälla över taktjäran i en stor gryta med tappkran. Tänk på att innehållet i leveransburken omröres väl först.